Momspromenaden

En småföretagares vardagVill du sponsra Momsbloggen?

Under 9 år så har jag fått vara med att påverka politiker i dess olika former, för att vi skulle få till en momssänkning inom vår underbara bransch. För 2 år sedan så skapades Momsbloggen med hjälp utav min systerson Emil som bor i Norge. Arbetsnamnet på bloggen blev momspromenaden och syftet har varit att synliggöra den lille Småföretagaren vardag.

Allt arbete som har lagts ner har varit på rent ideell basis utan några som helts pengar ifrån andra aktörer.

Vid årsskiftet så trädde den nya lagen i kraft angående momssänkningen vilket har skapat framtidstro för många småföretagare inom branschen.

Men nu är det viktigare än någonsin att vi lyfter fram vardagsberättelserna om hur momssänkningen påverkar företagen i framtiden och framförallt att vi synliggör allt det positiva som detta gör för branchen.

Bloggen har haft över 23000 besökare och över 700000 sidovisningar och det är först i sista delen utav 2011 som vi har börjat att använda Twitter samt andra redskap för att sprida budskapet.

Nu har jag tagit det stora beslutet att driva bloggen vidare fram till nästa val 2014.

För nu är det viktigare än någonsin att vi lyfter fram allt det positiva som detta innebär genom massor utav vardagsberättelser utifrån vår vardag. Syftet är helt enkelt – att skapa ett unikt samlat underlag till våra politiker…….

Om ni har några frågor kontakta gärna mig ved att klicka här.


Bankinformation »
Bankgiro 5953-4446
Bankkonto 6193-433193298
BIC/IBAN SE77 6000 0000 0004 3319 3298