Momspromenaden

En småföretagares vardagSå gick det till när jag skapade Momsbloggen och Momspromenaderna

Under Almedalsveckan i somras så gjorde Svenskt Näringsliv en film om Momsbloggen och Momspromenaderna som nu visas på Svenskt Näringslivs möten runtom i Sverige! Mycket roligt, samt inspirerande! Det har varit en mycket trevlig resa med många möten där politiker har mött företagare i deras vardag.
Detta har varit nyckeln i våra promenader för att vi alla finns här för varandra oavsätt vad vi tycker och tänker så kan vi dela erfarenheter med alla för ökat samförstånd i vår vardag. Därför känns det extra roligt att det ringer Riksdagspolitiker som vill få tips och råd för att göra egna promenader i sina egna hemkommuner… För om vi kan få våra politiker både på riksnivå samt kommunnivå att bli mer delaktiga i Företagarens vardag genom att lyssna och visa delaktighet så har vi kommit ett stort steg på vägen! KUNSKAP BYGGER FÖRTROENDE!


Lämna en kommentar


+ fyra = tretton